KAYIT KATILIM ESASLARI


Kongre Başvuruları 31 Aralık 2018 itibariyle kapanmıştır. Gösterilen ilgiye teşekkür ederiz...

----------------------------

• Bildiriler bilimsel, özgün, daha önce sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.

• Bildiri dili Türkçe ve İngilizcedir.

• Türkçe ve İngilizce yazılması gereken bildiri özetleri konuyu açıklar mahiyette ve en az 150 en fazla 300 kelime olmalıdır. Türkçe yazılan bildirilerde İngilizce, İngilizce yazılan bildirilerde Türkçe özetlerin bulundurulması gerekmektedir.

• Yazar adı, soyadı, unvanı, kurumu, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.

• Özetler Microsoft Word formatında aşağıda yer alan BAŞVURU FORMU doldurularak kongre iletişim adresine 30 Aralık 2018 tarihine kadar gönderilmelidir.

• Başvuru tarihinden sonra gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Kongre sunumu 15 dakika ile sınırlıdır.

• Bildiri tam metinleri de Microsoft Word formatında Kongre iletişim adresine 30 Mart 2019 tarihine kadar e-posta yoluyla gönderilmelidir.

• Uluslararası boyutta düzenlenecek “II. Uluslararası Antalya Kongresi-Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri”nde sunulan bildiriler, Akdeniz Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesine uygun olarak kongreden sonra yayınlanıp katılımcılara ulaştırılacaktır.

Kongreye birden fazla bildiri ile katılım olmayacaktır. 

Haberin Olsun