II. ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİ

“Antalya’da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri”

1-3 Mart 2019

 

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri 1-3 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde, Antalya’nın fethinin 812. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan II. Uluslararası Antalya Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Şehirlerin tanınması, anlatılması, tarihinin ortaya konulması, bugününün değerlendirilmesi, geleceğine yönelik projelerin hazırlanması için bilimsel çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle 2018 yılında ilki gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Kongresi’nin ikincisi “Antalya’da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri” temasıyla düzenlenecektir. Kongrede, günümüz Antalya’sındaki Türk-İslam Medeniyeti izlerini gün yüzüne çıkarmak, unutulan bu izleri yeniden gündeme getirerek tartışmak ve 13. yüzyıldan bugüne elde edilen birikimi bütüncül bir yaklaşımla ortaya koymak hedeflenmektedir.

Eskiçağdan Ortaçağa, sınırları dâhilindeki antik kentlerin Akdeniz Dünyası’nda elde ettiği siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel zenginlikle ulaşan Antalya coğrafyası, Türkiye Selçuklularının fethi sonrasında bilhassa Alanya ve Antalya Kaleleri’nde Türk-İslam Medeniyetinin izlerini taşımaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin uzun süren hâkimiyet müddetinde Anadolu’nun önemli bir bölgesi olarak karşımıza çıkan Antalya ve yöresi, söz konusu medeniyetin maddi ve manevi zenginliğini haiz önemli merkezleri bünyesinde muhafaza etmiştir. Sahilde Antalya ve Alanya’nın sahip olduğu medeniyet, zirvelerde Elmalı ve Akseki’de kültür zenginliği olarak karşımıza çıkarken, sivil-dini mimari eserleri, tasavvufa adanmış ömürleri, Orta Asya’dan taşınan gelenek-görenekleri, çok yönlü hizmetler sunan vakıf müesseseleri ile incelenmeye değer büyük bir mirası günümüze taşımıştır. Bu mirası disiplinlerarası yöntemlerle bilimsel çalışmaların konusu yapmak, yaşadığımız şehrin değerini bir kez daha hatırlatacak, tarih şuurunun artmasına vesile olacaktır. Nitekim yaşadığımız şehirleri anlamlı kılan ve insanın şehre aidiyetini pekiştiren en önemli etkenler onu tanımak, anlamak ve ona sahip çıkmaktır. 

Bu hedeflerle ikinci kez tertip edilen Uluslararası Antalya Kongresi’nde elde edilecek bilimsel verilerin Antalya’da kültür ve medeniyet unsurlarını güçlendirerek, bu unsurları gelecek nesillere aktarma hedefine katkı sağlayacağını umuyoruz.

Sosyal Bilimlerin özellikle Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, Sosyoloji, Coğrafya, Antropoloji ve Edebiyat kollarını ihtiva eden bu kongre, belirlenen konu başlıkları ve Antalya özelinde hazırlanacak bildirilerin bir araya gelmesi ile önemli bir birikimin ortaya konmasını amaçlamaktadır.

Bu çerçevede belirlenen konu başlıkları şöyle sıralanabilir:

Şehir ve Medeniyet

Şehrin Âlimleri

İlmî Faaliyetler

Kültürel Etkileşim

Şehir’de Gündelik Hayat

Yörük Kültürü

Göç ve İskân

 

Şehir ve Kurumlar

Eğitim Kurumları

Sosyo-Kültürel Hayat ve Kurumları

Vakıflar

Tekke ve Zaviyeler

 

Şehir ve Ekonomi

Liman ve Ticaret

Tersane ve Gemicilik

Hayvancılık, Ziraat ve Orman

Nümismatik

 

Şehir, Mimari ve Sanat

Topografya

Sivil Mimari

Dini Mimari

Türk-İslam Sanatının Yansımaları

 

Şehir ve Tarih

Selçuklu Döneminde Antalya ve Çevresi

Beylikler Döneminde Antalya ve Çevresi

Osmanlı Döneminde Antalya ve Çevresi

Cumhuriyet Döneminde Antalya ve Çevresi

 

Şehir ve Edebiyat

Hatıratlar, Biyografiler, Otobiyografiler

Romanlar

Sözlü Edebiyat

Şehrin Simaları

Toponomi ve Onomastik

Not: 2018 Uluslararası Antalya Kongresi bildirileri sitede mevcuttur. Konu çakışması yaşanmamasına özen gösterilmesi rica olunur.
Münir KARALOĞLU          Menderes Tevfik TÜREL                                     Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Antalya Valisi                Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı             Akdeniz Üniversitesi Rektörü

 

 

Not: 2018 Uluslararası Antalya Kongresi bildirileri sitede mevcuttur. Konu çakışması yaşanmamasına özen gösterilmesi rica olunur.Haberin Olsun