BİLDİRİ YAZARININ/YAZARLARININ UNVANI, ADI - SOYADI

KURUMU

BİLDİRİ BAŞLIĞI

PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

ALAİYE SANCAK BEYİ HÜSAMEDDİN MAHMUD BEYİN OĞLU ŞEHZADE ALAADDİN GAYBÎ (KAYGUSUZ ABDAL)'IN ESERLERİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF. DR. AHMET AYHAN; ÖĞR. GÖR. DR. FATMA ÇAKMAK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ,

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA’NIN YEREL GAZETELERİNİN ANTALYA KENT MARKASI VE İMAJINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

PROF. DR. ADEL ZEYADA

CAİRO ÜNİVERSİTESİ

THE SELJUK CARAVANSERAİS IN ANTALYA AND THE IMPACT ON THE ECONOMİC LİFE

PROF. DR. AHMET UZUN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

OSMANLI DÖNEMİNDE ANTALYA VE ÇEVRESİNDE TİCARİ HAYAT

PROF. DR. ALİ BAKKAL

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

OSMANLI DÖNEMİNDE YETİŞMİŞ ANTALYALI MATEMATİK VE ASTRONOMİ BİLGİNLERİ

PROF. DR. BEHSET KARACA

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA’DA GEMİ YAPIMI (XVI. YÜZYIL)

PROF. DR. BİLGİN TİRYAKİOĞLU; DOÇ. DR. NECLA ÖZTÜRK

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

ALANYA YABANCILAR MECLİSİ

PROF. DR. DURMUŞ ALİ ARSLAN; UZMAN SOSYOLOG GÜLTEN ARSLAN; UZMAN SOSYOLOG HALİL ÇAKIR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANTALYA’NIN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ

PROF. DR. ESER GÜLTEKİN

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA KALEİÇİ SOKAK ÇEŞMELERİ VE   KORUMA SORUNLARI

PROF. DR. FAHRETTİN TIZLAK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA’DA BİR AYAN AİLESİ: HACI OSMAN HANEDANI

PROF. DR. HAVVA İŞKAN IŞIK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

PATARA: BİR ANTİK KENT NASIL PLANLANDI?

PROF. DR. İHSAN BULUT; NAZLI ERDOĞAN (YL ÖĞRENCİSİ); BERNA ÖZOĞUL (DOKTORA ÖĞRENCİSİ)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

GELENEKSEL ARICILIK VE KIRSAL KONUT EKOLOJİSİ AÇISINDAN ELMALI YÖRESİ ARI SERENLERİ

PROF. DR. İRFAN KALAYCI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA + X = BARSELONA: X YERİNE HANGİ İKTİSADİ DEĞERLER GELMELİ?

PROF. DR. M. HANEFİ PALABIYIK

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ANTALYALI BİR ALİM OLARAK AHMET HAMDİ AKSEKİ’NİN HZ. PEYGAMBER ALGISI

PROF. DR. MEHMET AZİMLİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

SELÇUKLU HÂKİMİYET SÜRECİNE KADAR MÜSLÜMAN DÜNYANIN ANTALYA İLE İLİŞKİLERİ

PROF. DR. MEVLÜT ÇELEBİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA’DA İTALYANLAR (1913-1915)

PROF. DR. MURAT ÖNTUĞ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

ALANYA ŞEHRİNDEKİ VAKIFLAR HAKKINDA (XVIII. YÜZYIL)

PROF. DR. MUZAFFER DEMİR

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ROMA CUMHURİYETİ - PAMPHYLİA (ANTALYA VE ÇEVRESİ) İLİŞKİLERİNİN NİTELİKLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

PROF. DR. ÖMER FARUK TEBER

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BİR SOSYAL KURUM OLARAK OSMANLI DEVLETİNDE ANTALYA VAKIFLARI VAKFİYE ÖRNEKLERİ

PROF. DR. RAHMİ DOĞANAY

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TARİHE TANIK OLARAK; ANTALYALI KORE GAZİLERİ

PROF. DR. RECEP DİKİCİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE KÜTÜPHANELERİNDE EL YAZMASI VE MATBU ESERİ OLAN ANTALYALI BİLGİNLER

PROF. DR. SEVİNÇ GÜÇLÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

GÖÇ, KENT KÜLTÜRÜ VE KENTSEL BELLEK: ANTALYA GİRİT KÖKENLİ AİLELER

PROF. DR. SUAT KOLUKIRIK

YRD. DOÇ. DR. HASAN HÜSEYİN ALGÜL

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SERİK’TE KENTLEŞME ALGISI VE BEKLENTİLERİN GÖRÜNÜMÜ

PROF. DR. TURGUT TOK

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA YÖRESİ AĞIZLARINDA

ESKİCİL (ARKAİK) ÖZELLİKLER VE SÖZCÜKLER

DOÇ. DR. ABDULSELAM ARVAS

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

HORASAN’DAN ANTALYA’YA BİR ERENİN   HİKÂYESİ

(TÜRLER ARASI DEĞİŞİMİN ÖRNEĞİ OLARAK ABDAL MUSA VELAYETNAMESİ)

DOÇ. DR. ÂDEM SAĞIR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

GELENEKSELDEN MODERNE GEÇİŞTE ÖLÜ BEDENLERİN YÖNETİMİ: ANTALYA MERKEZLİ ULUSLARARASI CENAZE HİZMETLERİNİN KÜLTÜREL VE DİNİ KODLARI

DOÇ. DR. AHMET İNANIR

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

ŞEYHÜLİSLÂM İBN KEMAL’E (Ö. 940/1534) İSNAT EDİLEN

“FURÛKU’L-USÛL” ADLI ESERİN ASLINDA ALANYALI KAZASKER İVAZ

EFENDİ’YE (Ö. 994/1586) AİT OLDUĞUNA DAİR BİR İNCELEME

DOÇ. DR. ALİ CİN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KORKUTELİ (ANTALYA) AĞZINDA KULLANILAN KAVATA, OKU- VE SIZILA- KELİMELERİ ÜZERİNE İNCELEME

DOÇ. DR. ALİYE EROL

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

PERGE BATI NEKROPOLİSİ SİKKELERİ

DOÇ DR. AŞKIM ÖZDİZBAY

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 

ARKEOLOJİK VE EPİGRAFİK KANITLARLA PERGE’DEKİ ÜNLÜ HAYIRSEVERLER

DOÇ. DR. AZİZE SERAP TUNCER

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA İLİNDE SOSYAL SERMAYE DÜZEYİNİ ÖLÇMEDE STRATEJİK PLAN

DOÇ. DR. BEDİA KOÇAKOĞLU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KADI ABDURRAHMAN PAŞA’NIN ŞAHSİ TARİHİNE KURMACA YAKLAŞIMLAR

DOÇ. DR. BİLAL DEDEYEV

BAKÜ MÜHENDİSLİK ÜNİVERSİTESİ

OSMANLI-SAFEVI İLIŞKILERINDE TEKE İLI BÖLGESI'NIN ROLÜ (15-16. YÜZYILLAR)

DOÇ. DR. CELALETTİN YANIK;

ARŞ GÖR. BİLAL COŞAN;

YRD. DOÇ. DR. KEMAL YILDIZ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BOŞANIYORUM AMA NEDEN ANTALYA İLİ ÖZELİNDE BOŞANMAYA SOSYAL POLİTİKA BAĞLAMINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DOÇ. DR. F. ÖZLEM GÜZEL; ARŞ. GÖR. İLKER ŞAHİN; YENAL YAĞMUR;  ÖĞR. GÖR. ÖZKAN ERDEM; ARŞ. GÖR. SEZER KARASAKAL; ARŞ. GÖR. CANER ÜNAL

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA DESTİNASYON KİŞİLİĞİNİN KEŞFİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

DOÇ. DR. FEYZA BALAN;

CÜNEYT KILIÇ; HALİL ÖZEKİCİOĞLU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

TURİZM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: TR61 BÖLGESİ İÇİN

AMPİRİK BİR UYGULAMA

DOÇ. DR. FİLİZ ÇOLAK

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

YASSIADA’DA ANTALYA MİLLETVEKİLLERİ

DOÇ. DR. GÜVEN DİNÇ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

1895 BÜYÜK ANTALYA YANGINI VE SONUÇLARI (HARİK-İ KEBİR)

DOÇ. DR. HASAN KARA;

DOÇ. DR. TURHAN ÇETİN

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA YÖRESİ TÜRKÜLERİNİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

DOÇ. DR. MERZİYYE NECEFOVA

AZERBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

TÜRK POEZİYASINDA ANTALYA MÖVZUSU

DOÇ. DR. MÜJDE PEKER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

PERGE’DEKİ SEVERUSLAR DÖNEMİ YAPILARI

DOÇ. DR. ÖZGÜR KASIM AYDEMİR

PAMUKKALE ÜNIVERSITESI

ANTALYA TÜRKÜLERİNİN TOPLUMDİLBİLİMSEL ÖZELLİKLERİ

DOÇ. DR. RIFAT ATAY;

ABDÜLAZİZ ÖZTÜRK (YL ÖĞRENCİSİ)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

İBNİ BATTUTA’NIN ANLATIMIYLA XIV. YÜZYILDA ANTALYA

DOÇ. DR. SALİH TUNÇ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA BİR FRANSIZ SEYYAHIN ANTALYA NOTLARI

DOÇ. DR. ŞABAN ORTAK

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ANTALYA   MEVLEVİHANESİ

DOÇ. DR. ŞEVKİYE KAZAN NAS

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BİR ŞEHİR VE BİR ŞAİR SANCAK BEYİ: ŞEHZADE KORKUD

YRD. DOÇ. DR. ARİF GÜNGÖR;

FATİH TURGUT

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE’DE TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNDE NOSTALJİ SPOR TURİZMİ

YRD. DOÇ. DR. BAHSET KARSLI; SÜLEYMAN KARAMAN; ALİ ALBAYRAK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA KIRSALINDA DİNİ YAŞAM: ÇİFTÇİLERİN ÜRETİM FAALİYETLERİNDE DİNİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ANALİZİ

YRD. DOÇ. DR. CEM KARAKILIÇ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

TEREKE DEFTERLERİNE GÖRE 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA TEKE SANCAĞI

(HANEYE, HALKA VE HAYATA AİT SEMPTOMAL BİR OKUMA)

YRD. DOÇ. DR. EMİN ARSLAN

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

ALANYA’NIN ULAŞIM OLANAKLARININ TURİZM
HAREKETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YRD. DOÇ. DR. EMİNE ATMACA

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA İLİ ELMALI İLÇESİNİN KÖY ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

YRD. DOÇ. DR. ERDEM ÖZDEMİR

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA YÖRÜKLERİNİN GELENEKSEL MÜZİK PRATİKLERİ

YRD. DOÇ. DR. ERGÜN ACAR

SINOP ÜNIVERSITESI

ANTALYA VE YÖRESİ AĞIZLARINDA MANTAR ADLARI

YRD. DOÇ. DR. EYÜP YAKA

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ELMALILI HAMDİ YAZIR’INKUR’ÂN MESAJINI ANLATIMINDA DİL VE KÜLTÜRÜMÜZDEN YANSITTIKLARI

YRD. DOÇ. DR. FATMA KALPAKLI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

NOEL BABA HİKAYESİ VE ANTALYA İNANÇ TURİZMİ

YRD. DOÇ. DR. HAKAN ARSLAN

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE’DE KIR SOSYOLOJİSİNİN   GELİŞİMİNDE ANTALYA KÖY ARAŞTIRMALARI

YRD. DOÇ. DR. HATİCE DURGUN;

ALİ RIZA ÖZER (YL ÖĞRENCİSİ)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ELMALI ŞEHRİNİN VAKIFLARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME

YRD. DOÇ. DR. İLKNUR ULUĞ CİCİM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ANTALYA’ DA DENİZ TİCARET HUKUKU

YRD. DOÇ. DR. KEZİBAN TOPBAŞOĞLU;

LİNAR KHAZIEV (DOKTORA ÖĞRENCİSİ)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EGE ÜNİVERSİTESİ

RUSYA İLE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’NİN POZİTİF TURİSTİK İMAJININ OLUŞUMUNDA ANTALYA TURİZMİNDE RUS DİLİ KULLANIMININ YERİ VE ÖNEMİ

YRD. DOÇ. DR. MEHMET EMRE ÇELİK

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DÖŞEMEALTI’YA İSKÂN EDİLEN KARAHACILI AŞİRETİ VE YAYLA GÖÇ YOLUNUN İNCELENMESİ

YRD. DOÇ. DR. MEHMET ŞAHİN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

TÜM YÖNLERİYLE ANTALYA MEVLEVİHÂNESİ

YRD. DOÇ. DR. MESUT SAVRUL;

DOÇ DR. SERDAR KURT

ÇANAKKALE ON SEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

GİRİŞİMCİLİK VE YEREL EKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: ANTALYA İLİ VAR ANALİZİ ÖRNEĞİ

YRD. DOÇ. DR. MİYASE ÇAĞDAŞ; ÖĞR. GÖR. EMİNE ESİRGENLER

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FİNİKE GELENEKSEL KADIN İÇ GÖMLEKLERİNİN ÇAĞDAŞ

GİYİME YANSIMASINA İLİŞKİN ÖRNEK

TASARIMLAR

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KÖSE

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİNE GÖRE İÇ GÖÇÜN ANTALYA
NÜFUSUNUN DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET GÜÇLÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA DARÜLMUALLİMİN-İ İPTİDAİYE   (1903-1923)

YRD. DOÇ. DR. MUHAMMED OKUDAN

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

19. YÜZYILIN İLK YARISINDA ANTALYA PARA VAKIFLARI

YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET YEŞİLYURT

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA BÖLGESİNDE DİNLER AÇISINDAN KUTSAL KABUL EDİLEN MEKÂNLAR VE BU MEKÂNLARIN İNANÇ TURİZMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YRD. DOÇ. DR. NEZAHAT BELEN

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

TANZİMAT SONRASI SEYAHAT REHBERLERİNE GÖRE ANTALYA’YI İÇ KISIMLARA BAĞLAYAN SEYAHAT GÜZERGÂHLARI

YRD. DOÇ. DR. NİHAT ALTUNTEPE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DIŞ TİCARETİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER
ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ -ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ- (2010-2017)

YRD. DOÇ. DR. NUR KALPAKLIOĞLU; ARŞ. GÖR. EGEMEN TÜKENMEZ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

SOCİAL MEDİA USAGE OF INCOMİNG TOUR OPERATORS İN ANTALYA.

YRD. DOÇ DR. ÖZGÜR TURAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 

ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ PERGE LAHİTLERİ

YRD. DOÇ. DR. PINAR ÖZGÖKBEL BİLİS;

YRD. DOÇ. DR. SEDA SÜNBÜL OLGUNDENİZ

EGE ÜNİVERSİTESİ

SİNEMASAL ANLATIDA MEKÂN KULLANIMININ ŞEHİR İMAJINA OLAN KATKISI

YRD. DOÇ. DR. SELİN AYGEN ZETTER;

ÖĞR. GÖR. NİSA EKŞİLİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ANTALYA İLİNİN MARKA ŞEHİR VE İMAJ ALGISI

YRD. DOÇ. DR. SERENAT İSTANBULLU

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA YÖRESİNDE KINA TÜRKÜLERİ VE DELBEKÇİ KADINLAR

YRD. DOÇ. DR. ŞEREF GÖKÜŞ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA’DA GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİLERİNDE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLE MESLEKİ DOYUM İLİŞKİSİ

YRD. DOÇ. DR. ULAŞ IŞIKLAR

AKEV ÜNİVERSİTESİ

GÖSTERGEBİLİMDEN ANLAMA; TÜRKİYE’NİN KÜRESEL SİNEMAYA AÇILAN KAPISI: ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

YRD. DOÇ. DR. VEDAT ŞAHİN

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

VERİ ANALİZİYLE YÖNTEMİYLE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANTALYA’DA EĞİTİMİ

YRD. DOÇ. DR. ZERRİN SAVAŞAN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

CİTİES, CİTY NETWORKS IN DEALİNG WİTH
ENVİRONMENTAL ISSUES: CASE OF ANTALYA AND MEDCİTİES NETWORK

DR. İSLAM KAVAS

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ANTİK AKDENİZ’DE BİR RÜYA TABİRLERİ DERLEMECİSİ ARTEMİDORUS DALDİANUS (KEMERLİ) VE ESERİ ONEİROKRİTİKON

DR. OKAY SÜTÇÜOĞLU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TRAGALASSOS VE SİONLU AZİZ NİKOLAOS HAKKINDA YENİ KEŞİFLER VE YENİ BİR ÖNERME

DR. NURSAL KUMAŞ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA İLİNİN DEMOGRAFİK YAPISI (1935-1950)

DR. ŞERİFE DURMAZ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DÜNDEN BUGÜNE ANTALYA YÖRÜKLERİ’NDE ÇALIŞMA VE YAŞAM SERİK KARADAYI KÖYÜ KARAKOYUNLU YÖRÜKLERİ ÖRNEĞİ

DR. YUNUS TOPSAKAL;

PROF. DR. NEDİM YÜZBAŞIOĞLU; DR. PINAR ÇELİK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YENİ NESİL TURİST KARTLARI: ANTALYA   DESTİNASYONU TURİST KARTI
ÖNERİSİ

ARŞ. GÖR. AHMET ÇELİK

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

NÜFUS MÜBADELESİ İLE ANTALYA’YA İSKÂN EDİLEN MUHACİRLER VE DURUMLARI

ARŞ. GÖR.  AYTAÇ DÖNMEZ;

HALİL MERT ERDOĞAN (DOKTORA ÖĞRENCİSİ)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KALEİÇİ'NDEKİ HADRİANUS TAKI: KENTSEL ARKEOLOJİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

ARŞ. GÖR. BETÜL TEZCAN

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

1854-1859 YILLARINA AİT TEREKE KAYITLARINDA ANTALYA'DA ÇOK EŞLİLİK VE ÇOCUK SAYISI (8 NUMARALI ANTALYA ŞER‘İYE SİCİLİNE GÖRE)

ARŞ. GÖR. DİREN ÇAKILCI

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

TEKE SANCAĞI TELGRAF ŞEBEKESİNİN TESİSİ VE ANTALYA TELGRAFHANESİ

ARŞ. GÖR. ESİN GÜRSEL

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA ÖZELİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM: RİSKLİ ALAN VE YENİLEME ALANI UYGULAMASI

ARŞ. GÖR. FATİH ÖZÇELİK

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

20. YY BAŞINDA ANTALYA KALESİ’NİN YIKIMI MESELESİ

ARŞ. GÖR. FIRAT YILMAZ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

ORGANİK ÜRÜNLER İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

YRD. DOÇ. DR. GÜLPERİ DEMİR;

YRD. DOÇ. DR. NERMİN IŞIK

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA'DA ÖZEL GÜN YEMEKLERİ VE İKRAMLARI

 

ARŞ. GÖR. HAKAN ÖNDES

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA İLİNE YÖNELİK DIŞ TURİZM TALEBİNİN MODELLENMESİ VE 2018-2019 YILLARI İÇİN TAHMİNLENMESİ

ARŞ. GÖR. HEDİYE AYDOĞAN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

MEDYA OKURYAZARLIĞI VE ONLİNE DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK: ANTALYA’DAKİ YAŞLILARLA BİR NİTEL ÇALIŞMA

ARŞ. GÖR. İLKER YİĞİT

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

KONAR-GÖÇER BİR TOPLULUĞUN SON DURAĞI ANTALYA: KÖSELER CEMAATİ (XIX. YÜZYIL-GÜNÜMÜZ)

ARŞ. GÖR. İLYAS SADIK TEKKANAT

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA İL MERKEZİ’NİN CORINE SINIFLANDIRMASINA GÖRE ARAZİ ÖRTÜSÜ KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARŞ. GÖR.  MERVE SUZAN ILIK BİLBEN; CANSU DURSUN (DOKTORA ÖĞRENCİSİ)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE KENT ETKİLEŞİMİNİN   SOSYOLOJİK ANALİZİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ARŞ. GÖR. MUSTAFA FATİH AY

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA’DA GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİLERİNDE ÖRGÜTSEL ADALET İLE MESLEKİ DOYUM İLİŞKİSİ

ARŞ. GÖR. ÖMER UZUNEL

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

OLYMPOS’TA GİZEMLİ MİTHRAİK RİTÜELLER

ARŞ. GÖR. SİNEM BURCU UĞUR; PROF. DR. NURŞEN ADAK

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

GÜNÜMÜZDE BÜYÜK EBEVEYNLİK MODELLERİ: ANTALYA’DA BÜYÜKANNELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖĞR. GÖR. DR. HAKAN KENDİR;

YRD. DOÇ. DR. FATİH USLU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

YÖRÜK KÜLTÜRÜ GELENEKSEL TÖREN KEŞKEĞİ’NİN
OTEL İŞLETMELERİNDE DÜZENLENEN “TÜRK GECESİ” KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞR. GÖR. DR. HÜSEYİN ÖNLEM ERSÖZ;

ÖĞR. GÖR. İSMAİL MERT ÖZDEMİR

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA’DAKİ 3 YILDIZLI OTELLERİN KURUMSAL WEB SİTELERİNİN ANALİZİ

ÖĞR. GÖR. DR. M. EMİR İLHAN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BİR MEKÂN VE ZAMAN POETİKASI OLARAK YİVLİ MİNARE CAMİİ VE KÜLLİYESİ

ÖĞR. GÖR. DR. NİLGÜN KOÇ;

ÖĞR. GÖR. DR. PINAR ÇELİK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA EMEK MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEYE YÖNELİK UYGULANAN ESNEK ÇALIŞMA MODELİ ANTRAKTLI ÇALIŞMA: ANTALYA HAVALİMANI ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

ÖĞR. GÖR. ABDÜLKADİR ÖZDEMİR

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

1950'DEN GÜNÜMÜZE, ANTALYA İLİNDEKİ SEÇMENLERİN SEÇİMLERE KATILIM ORANLARININ ANALİZİ

ÖĞR. GÖR. BERAT KAYA

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

KÜLTÜRLER ARASI EVLİLİKLERDE YAŞANAN SORUNLAR: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

ÖĞR. GÖR. ERHAN DEMİR

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA İLİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SAYILARINA GENEL BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ İLE KIYASLANMASI

ÖĞR. GÖR. MURAT TEKBALKAN

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER: ANTALYA ÖRNEĞİ

ÖĞR. GÖR. REZZAN BORA KOÇ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA MÜZESİNDE SERGİLENEN ROMA DÖNEMİ TAKILARINDAN SEÇİLEN ÖRNEKLERİNİN GÜNÜMÜZ TAKI TASARIMINA UYARLANMASI

ÖĞR. GÖR. SEVGİ KORKMAZ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANTALYA LİMANI’NDA DENİZ TİCARETİ HACMİ  (1900-1922)

OKUTMAN SIDDIK YILDIZ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

1845 YILI TEMETTÜAT DEFTERLERİNE GÖRE ANTALYA MERKEZ MAHALLELERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI

UZMAN

AYSUN TOPALOĞLU UZUNEL

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

TARİHSEL SÜREÇTE ANTALYA DEPREMLERİ

UZMAN EMEL KAHRAMAN;

DOÇ. DR. SİBEL MEHTER AYKIN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ GERİLİMİN ÇÖZÜMÜNDE YUMUŞAK GÜÇ UNSURU OLARAK TURİZM: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

UZMAN MESUT DEMİR

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ

I. DÜNYA SAVAŞI’NIN BAŞLADIĞI GÜNLERDE TEKE MUTASARRIFI SABUR BEY’İN 1330 (1914) TEŞRİNİEVVEL RAPORU IŞIĞINDA ANTALYA ŞEHRİNİN VAZİYETİ

UZMAN ÖMER FARUK TEKİN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

YEREL YÖNETİMLERİN ÇEVRESEL HİZMET VE POLİTİKALARI: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

DİLARA BAHTİYAR SARI

(DOKTORA ÖĞRENCİSİ)

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

HÜZÜN TURİZMİ BAĞLAMINDA XANTHOS ANTİK KENTİ

 

HACER YILMAZ

(DOKTORA ÖĞRENCİSİ)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

19. YÜZYIL’DA KADIN ŞİKAYETLERİNE ANTALYA YÖRESİNDEN ÖRNEKLER

MAHMUT DEMİR

(DOKTORA ÖĞRENCİSİ)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KÖSEDAĞ MAĞLUBİYETİNİN II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV’İN PSİKOLOJİSİNE YANSIMASI: ANTALYA’DAKİ İMAR FAALİYETLERİ ÖRNEĞİ

ÖZGE KURŞUN

(DOKTORA ÖĞRENCİSİ)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDE ANTALYA’DA EĞİTİM

RIZA MAMMADOV

(DOKTORA ÖĞRENCİSİ)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK BÜYÜME ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ŞEHRE YÖNELİK ALGILARI: ANTALYA ÖRNEĞİ

BÜŞRA BAŞAR

(YL ÖĞRENCİSİ)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA MİLLETVEKİLİ MEHMET RASİH KAPLAN (1920-1950)

SERCAN CEREN KAŞLI

(YL ÖĞRENCİSİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA BELEDİYECİLİĞİNİN GELİŞİM SÜRECİ

ORAMİRAL (E), TC 22. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI

METİN ATAÇ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

PİRİ REİS’İN “BAHRİYE”LERİNDE ANTALYA VE YÖRESİ

ARİADNİ ANTONIDOU;

ANDREAS PAPOUKIDIS

ANASELİTSA ARCHİVE

ANTALYA AND ATALİOTES. CULTURE, PLACE AND ORAL HİSTORİES İN GREECE

ETNOLOG

ALPARSLAN SANTUR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA YÖRESİNDE SAĞLIK/HASTALIKLA İLGİLİ

BAZI GELENEKSEL UYGULAMALAR VE DEYİŞLER

ARAŞTIRMACI

ERGÜN VEREN

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA KÜLTÜREL BELLEĞİNDE ANTALYA FİLM FESTİVALİ

MAHMUT DAVULCU

KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ-ANTALYA

ANTALYA MUTFAK KÜLTÜRÜNDE “TİRMİS”

MUSTAFA CANSIZ

TRT

MANAVGAT SIRTKÖY TOLHAN YAZITI

SOSYOLOG, DENETİMLİ SERBESTLİK UZMANI SELİM CANKURTARAN;

DOÇ. DR. GÖNÜL DEMEZ

ADALET BAKANLIĞI, 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KENTLE BÜTÜNLEŞME VE KENT EKOLOJİSİ ANLAMINDA CEZA UYGULAMALARI: ANTALYA’DA DENETİMLİ SERBESTLİK

YÜKSEK MİMAR

ŞEYDA GÜVENÇ DURAN

 

MURATPAŞA CAMİ’NİN BİLİNMEYEN NEOKLASİK BEZEMELERİ

 Haberin Olsun